Theses 

Public relations státního podniku Povodí Vltavy – Bc. Veronika Volfová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Volfová

Diplomová práce

Public relations státního podniku Povodí Vltavy

Public relations state enterprise Povodí Vltavy

Anotace: Práce je zaměřena na hodnocení nástrojů Public relations, které státní podnik Povodí Vltavy využívá ke komunikaci s veřejností. V jednotlivých kapitolách je řešeno postavení podniku v současném marketingovém prostředí, efektivnost využívaných prostředků a způsob komunikace podniku v krizových situacích. Na základě těchto analýz je navržen komunikační mix a propagační event, jako podnět ke zlepšení komunikace s veřejností a dalšími subjekty.

Abstract: This paper is focused on evaluation of public relations tools, that are utilized for the communication of the Povodí Vltavy, state enterprise with the public. Particular chapters analyze the status of the company in the current marketing, effectiveness of these tools and corporate communications method in crisis situations. On the basis of these analyzes is proposed communication mix of the company and promotional event, as a suggestion to improve communication with the public and other stakeholders.

Klíčová slova: Public relations, marketing, komunikace, propagace, veřejné mínění, vodní hospodářství, Povodí Vltavy, státní podnik.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz