Hana LESOVÁ

Bakalářská práce

Návrh lávky pro chodce

The footbridge design
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší. V práci je zmíněna historie mostních konstrukcí a jejich základní rozdělení dodnes používané. Součástí práce jsou také designové návrhy lávky s rozborem jejich konstrukčních výhod a nevýhod. Cílem pak bylo navrhnout hlavní nosné prvky lávky s ohledem na Evropské normy používané při návrhu stavebních konstrukcí. Při výpočtech byla využívána …více
Abstract:
The bachelor thesis is about footbridge design. The background includes the history of bridge construction and the basic bridge categories which are still used today. The thesis also includes design drawings with an analysis of their advantages and disadvantages. The aim of this thesis is to devise the main bearing parts of a footbridge with regard to the European Standards which are used for the structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LESOVÁ, Hana. Návrh lávky pro chodce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd