Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Disertační práce

Stochastické metody analýzy ekonomických dat

Stochastic methods in analysis of economic data
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje stochastickým metodám používaným při analýze ekonomických dat. Metody jsou aplikovány ve dvou oblastech -- v teorii portfolia a v teorii řízení finančních rizik. Práce srovnává klasický a dynamický přístup v teorii portfolia. Zabývá se nekonzistencí předpokladů v běžně používaném dynamickém modelu a je formulován Ohlson--Rosenbergerův paradox. Hlavní pozornost je zaměřena …více
Abstract:
This dissertation deals with stochastic methods used in the analysis of economic data. The methods are applied in two areas –- portfolio theory and the theory of financial risk management. The dissertation compares the classic and the dynamic approach to portfolio theory. It deals with assumptions inconsistency in the commonly used dynamic model and the Ohlson--Rosenberg paradox is formulated. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování