Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Doctoral thesis

Stochastické metody analýzy ekonomických dat

Stochastic methods in analysis of economic data
Abstract:
Tato disertační práce se věnuje stochastickým metodám používaným při analýze ekonomických dat. Metody jsou aplikovány ve dvou oblastech -- v teorii portfolia a v teorii řízení finančních rizik. Práce srovnává klasický a dynamický přístup v teorii portfolia. Zabývá se nekonzistencí předpokladů v běžně používaném dynamickém modelu a je formulován Ohlson--Rosenbergerův paradox. Hlavní pozornost je zaměřena …more
Abstract:
This dissertation deals with stochastic methods used in the analysis of economic data. The methods are applied in two areas –- portfolio theory and the theory of financial risk management. The dissertation compares the classic and the dynamic approach to portfolio theory. It deals with assumptions inconsistency in the commonly used dynamic model and the Ohlson--Rosenberg paradox is formulated. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling