Bc. Miloš Slabotinský

Bachelor's thesis

Simulace, pravidla a mediace: Interface strategických počítačových her

Simulation, rules, and mediation: Interface of Strategy Computer Games
Anotácia:
Práce bude zkoumat jednotlivé druhy interface použité ve strategických počítačových hrách po roce 2000. Porovná jednotlivé přístupy ke game interface na základě způsobu hraní u odlišných interface a v závislosti na jeho začlenění do virtuálního prostředí hry. Tento výzkum bude proveden na vybraných případových studiích strategických počítačových her, které jsou svým pojetím game interface velice odlišné …viac
Abstract:
The work will examine the different types of interface used in strategic computer games since year 2000. Compares different approaches to the game interface based on the method of playing at different interfaces and depending on its integration into the virtual game environment.This research will be performed on selected case studies of strategy computer games that are by its conception of game interface …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma