Aleš Šustík

Master's thesis

Otvírka, příprava a dobývání 23. sloje v 15. kře, dobývacího prostoru Doubrava, závodu ČSA, Dolu Karvinná

The Plan of Development and Mining of in the 23th Seam,15.Geological Block area Doubrava,ČSA Plant, Mine Karvinná
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem přípravy a dobývání porubního bloku ve 23. sloji 15. kry na závodě ČSA, konkrétněji pak v oblasti porubů č. 15 2351 závodu ČSA dolu Karviná v Karviné. V úvodní části je historie a geologická charakteristika závodu ČSA s charakteristikou 23. sloje a úložními poměry v dané oblasti. Další část se zabývá návrhem a přípravou porubů č. 15 2351, návrhem dobývání …more
Abstract:
This diploma work deals with a proposal of preparation of mining block in the 23th seam of the 15th strata at plant ČSA, Mine Karviná in Karviná. The introduction part describes history and geological characteristic of plant ČSA with characteristic of the 23th seam and a mode of deposition in this area. The other part deals with proposal and preparation of longwall 15 2351, draft …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Petr Urban
  • Reader: Jiří Bilan

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava