Martina NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Interpretace románu Emily Brontëová: Na Větné hůrce a jeho pokračování: Lin - Hair Sargeant: Heatcliffův návrat na Větrnou hůrku

Interpretation of novel Wuthering Heights by Emily Brontë and its continution Heathcliff: The return to Wuthering Heights by Lin - Haire Sargeant
Anotace:
Hlavním předmětem této bakalářské práce je literární analýza románu Na Větrné hůrce od Emily Brontëové, románu Heathcliffův návrat na Větrnou hůrku od Lin Haire ? Sargeantové, u kterého zkoumáme, zda se novější román v určitých prvcích shoduje s původním. Dalším bodem zkoumání je nalezení rozdílů ve filmových adaptacích románu Na Větrné hůrce, u kterých bylo hodnoceno prostředí, postavy a věrnost knižní …více
Abstract:
Main theme of this bachelor work is literal analyzing the novel Wuthering Heights from Emily Brontë, novel Heathcliff: The Return to Wuthering Heights from Lin Haire-Sergeant, where we are analyzing, that newer novel is in some points copying the original. Next point of prooving is finding differences in movies inspired by novel Wuthering Heights, where we were looking for enviroment, main characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Martina. Interpretace románu Emily Brontëová: Na Větné hůrce a jeho pokračování: Lin - Hair Sargeant: Heatcliffův návrat na Větrnou hůrku. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta