Bc. Karolína Vašíčková

Bakalářská práce

Kříž u potoka (1868) Karoliny Světlé a možná inspirace románem Na Větrné hůrce (1847) Emily Brontëové

Kříž u potoka (1868) by Karolina Světlá and possible inspiration by Emily Brontë's novel Wuthering Heights (1847)
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o románu Kříž u potoka (1868) české spisovatelky Karoliny Světlé a možné inspiraci románem Na Větrné hůrce (1847) od britské autorky Emily Brontëové. Seznamuje s biografií a bibliografií obou autorek a okolnostmi hypotetického kontaktu Světlé s německým překladem díla Na Větrné hůrce. Podrobně se zabývá analýzou obou děl především z hlediska postav, kompozice a časoprostoru …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the novel Kříž u potoka (1868) by the Czech writer Karolina Světlá and possible inspiration with the novel Wuthering Heights (1847) by the British author Emily Brontë. It acquaints with the biography and bibliography of both authors and the circumstances of Světlá’s hypothetical contact with the German translation of Wuthering Heights. It deals in detail with the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Dušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta