Bc. Renata Švambergová

Diplomová práce

Opatření EU proti nelegální migraci

EU measures against illegal migration
Anotace:
Tato práce je zaměřena hlavně na opatření Evropské unie v boji proti nelegální migraci. Problematika nelegální migrace je spojena s vytvořením volného pohybu osob v rámci vnitřního prostoru. Aby byl boj proti nelegální migraci účinný, je důležité vytvořit účinné politiky a opatření. Ve své diplomové práci se nejprve zaměřím na historii a vývoj právního rámce migrační politiky Evropské unie se zaměřením …více
Abstract:
This work is focused mainly on the measures of the European Union in the fight against illegal migration. The issue of illegal migration is linked to the establishment of free movement of people within the interior. In order to be the fight against illegal migration effective, it is important to develop the effective policies and measures. In my thesis at first I will focus on the history and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Jan Tlamycha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní