Tereza Loudová

Bakalářská práce

Vliv migrační krize na znovuzavedení hraničních kontrol v Schengenském prostoru

Impact of the migration crisis on the reintroduction of border controls in the Schengen area
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je odpovědět na výzkumnou otázku „Jak migrační krize ovlivnila znovuzavádění kontrol na vnějších i vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru?“ První kapitola je věnována stručnému vysvětlení teoretických pojmů, které jsou pro tuto práci relevantní. Pozornost je věnována zejména definování pojmu hranic a jejich ochrany. Dále je vysvětlen pojem migrace, ta je pak rozdělena …více
Abstract:
The main goal of my bachelor's thesis is to answer the research question "How did the migration crisis affect the reintroduction of controls at the external and internal borders within the Schengen area?" The first chapter is devoted to a brief explanation of the theoretical concepts that are important for this thesis. It deals with the definition of the concept of borders and border protection. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2020
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Jana Stehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81239

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie