Bc. Hana Řezníčková

Diplomová práce

Domácí péče o seniora postiženého demencí

Homecare for Elderly with Dementia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá péčí o seniora postiženého demencí v jeho přirozeném rodinném prostředí. Klasifikuje a charakterizuje rodinnou péči, její pozitiva a negativa. Zaměřuje se na osobu rodinného pečujícího, jako neformálního poskytovatele péče, jeho situaci a zejména jeho potřeby, které souvisí se zajištěním péče. Cílem této práce je odpovědět na otázku: „Jaké jsou potřeby pečujících osob při …více
Abstract:
This master’s thesis deals with care for elderly with dementia in their domestic environment. It describes homecare and its positives and negatives with focus on family member as an informal caregiver, their situation and especially their needs. The goal of this thesis is to answer the question: "What are the needs of caregivers when taking care for elderly with dementia?" In the theoretical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií