Mgr. Eliška Mičánková

Master's thesis

Hnutí New Age jako součást postmoderního myšlení

The New Age Movement like a part of postmodern thinking
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována náboženskému fenoménu New Age a jeho vztahu k postmodernismu. A to s přihlédnutím k dějinám jednoty a štěpení křesťanstva.
Abstract:
This graduation theses is dedicated to religious phenomenon New Age and to his relation to postmodernism. And this all with watch to history of unity and spliting of Christianity.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2008
  • Supervisor: ThMgr. Milan Klapetek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta