Bc. Tereza Smítalová

Diplomová práce

Komerční sekta nebo jen dobrý business?

Etnografie multi-level marketingové firmy

Commercial sects or just a good business?
Anotace:
Diplomová práce popisuje fungování konkrétní multi-level marketingové společnosti. Cílem je zjistit, zda se tato firma svými znaky shoduje s charakteristickými rysy sekt a spadá tak do skupiny komerčních sekt/kultů. Pozornost je věnována především strategii získávání nových členů a metodám, skrze něž uplatňuje firma své postavení a dosahuje zisků.
Abstract:
The master thesis describes activity of a specific multi-level marketing company. The main goal is to find out if the multi-level marketing organizations can be called a commercial sect/cult and if there are any similarities with religious cults. It is focused on the strategy of recruiting new members and to the methods through which the company confirm its position and achieve profits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smítalová, Tereza. Komerční sekta nebo jen dobrý business?. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická