Mgr. Eliška Mičánková

Diplomová práce

Hnutí New Age jako součást postmoderního myšlení

The New Age Movement like a part of postmodern thinking
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována náboženskému fenoménu New Age a jeho vztahu k postmodernismu. A to s přihlédnutím k dějinám jednoty a štěpení křesťanstva.
Abstract:
This graduation theses is dedicated to religious phenomenon New Age and to his relation to postmodernism. And this all with watch to history of unity and spliting of Christianity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: ThMgr. Milan Klapetek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta