Theses 

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v regionu Vysočina, sociální marketing úřadů práce – Bc. Andrea Zápotočná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Zápotočná

Master's thesis

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v regionu Vysočina, sociální marketing úřadů práce

Employment of graduates of secondary schools and universities in the region Vysočina and social marketing offices

Anotácia: Diplomová práce se zabývá zaměstnaností absolventů středních a vysokých škol, sociálního marketingu úřadů práce v Kraji Vysočina. Teoretická část práce vymezuje trh práce, nezaměstnanost, její druhy a příčiny, politiku zaměstnanosti, sociální marketing a absolventy škol. Práce zkoumá vývoj nezaměstnanosti absolventů středních a vysokých škol v Kraji Vysočina v období 2010-2015. Dále je diplomová práce zaměřena na součinnost úřadu práce Kraje Vysočina s evidovanými uchazeči z řad absolventů středních a vysokých škol, na informovanost absolventů a jejich účast na některých z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce Kraje Vysočina ve spojitosti s aktivitou pracovníků úřadu práce. Na tato témata je provedeno dotazníkové šetření za účelem zlepšení spolupráce absolventů a úřadu práce.

Abstract: Topic of the diploma thesis is focused on employment of high-school and university graduates and social marketing of labor office in Vysočina Region. Theoretical part of the thesis define and describe labor market, unemployment, its types and causes, politics of unemployment, social marketing and graduates. Practical part of the thesis analyse development of the unemployment of high school and university graduates in Vysočina Region during years 2010-2015. Further the work is focused on cooperation of labor office in Vysočina with registered unemployed graduates and their information sharing opportunitites and active politics of employment of labor office Vysočina in conncetion with activity of labor office workers. In regard to improve cooperation of both parties, survey among both parties was run and analysed.

Kľúčové slová: Zaměstnanost, nezaměstnanost, absolventi, trh práce, úřad práce, politika zaměstnanosti

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 17:49, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz