Bc. Andrea Zápotočná

Diplomová práce

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v regionu Vysočina, sociální marketing úřadů práce

Employment of graduates of secondary schools and universities in the region Vysočina and social marketing offices
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zaměstnaností absolventů středních a vysokých škol, sociálního marketingu úřadů práce v Kraji Vysočina. Teoretická část práce vymezuje trh práce, nezaměstnanost, její druhy a příčiny, politiku zaměstnanosti, sociální marketing a absolventy škol. Práce zkoumá vývoj nezaměstnanosti absolventů středních a vysokých škol v Kraji Vysočina v období 2010-2015. Dále je diplomová práce …více
Abstract:
Topic of the diploma thesis is focused on employment of high-school and university graduates and social marketing of labor office in Vysočina Region. Theoretical part of the thesis define and describe labor market, unemployment, its types and causes, politics of unemployment, social marketing and graduates. Practical part of the thesis analyse development of the unemployment of high school and university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní