Eliška Šertlerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rizika svěřování dětí do pěstounské péče

The risk of the entrusting of children into foster care
Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče, se zaměřením na specifické rizikové oblasti pěstounské péče. Hlavním cílem této práce bylo prostřednictvím kompilace identifikovat rizika, která mohou nastat při svěřování dětí do pěstounské péče. Teoretická část nejprve vysvětluje pojmy: význam domova a rodiny pro vývoj dítěte, náhradní rodinná péče, pěstounská péče. Dále rozpracovává …více
Abstract:
This graduation thesis deals with substitute family care with a focus on specific risk areas of foster care. The main objective of this work was through the compilation identify risks that may occur during placing children into foster care. The theoretical part explains the concept: the importance of home and family for the child's development, substitute family care, foster care. Further elaborates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc