Mgr. Terézia Kazičková

Diplomová práce

IT Services of the Smart City

IT Services of the Smart City
Anotace:
Táto práca poskytuje analýzu IT služieb inteligentného mesta. Analýza sa sústreďuje na inteligentné mestá v Európe a v Severnej Amerike. Výsledkom analýzy je vrstvený model IT služieb inteligentných miest, ich kontext a vzájomné závislosti v oblasti mestského plánovania, inteligentnej energetiky, dopravy, životného prostredia, záchranných služieb, elektronického zdravotníctva a elektronickej verejnej …více
Abstract:
This thesis provides analysis of the IT services of the smart city. The analysis concentrates on the smart cities in Europe and in North America. The result of the analysis is layered model of IT services of smart cities, their context and dependencies in area of urban planning, smart energy, smart mobility, environment, emergency, e-health and e-government.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace