Bc. Vojtěch Kejzlar

Bakalářská práce

Analýza srdečního rytmu koní při zátěži pomocí lineárních modelů

Stress-Test Analysis of Heart Rate in Horses by Means of Linear Models
Anotace:
Srdeční rytmus a jeho variabilita tvoří neinvazivní nástroj pro studium stavu jak kardiovaskulární soustavy, tak i autonomní nervové soustavy lidí a koní. Tato práce se v prvé řadě zabývá analýzou dob srdečních cyklů získaných při zátěžovém vyšetření koní pomocí lineárních modelů. Důraz je zejména kladen na postupy založené na autoregresivních modelech (AR modelech) a autoregresivních modelech s externím …více
Abstract:
Heart rate and its variability constitute a noninvasive tool that enables us to assess the cardiovascular activity and the autonomic nervous system in both humans and horses. This thesis focuses on the analysis of stress-test recordings of horses during treadmill exercise by means of linear models. Particular care is given to approaches based on autoregressive (AR) models and autoregressive exogenous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta