Mgr. Daniel Valenta

Bakalářská práce

Rozdíly obchodních podmínek pro obchodní a spotřebitelské vztahy

Different Commercial Terms in B2C- and B2B Relations
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Rozdíly obchodních podmínek pro obchodní a spotřebitelské vztahy“ je charakteristika obchodních podmínek jako nepřímých ujednání smluv, srovnání obchodních podmínek různých obchodních společností, jejich rozlišení pro vztahy mezi podnikateli a mezi podnikateli a spotřebiteli a jejich návaznost na vybrané předpisy. V další části je shrnuta vybraná judikatura vztahující se …více
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis „Different Commercial Terms in B2C and B2B Relations“ is to characterize the commercial terms as indirect clauses of the contracts, to draw a comparison of commercial terms among various business companies, their differentiation for the relations between enterpreneurs and between enterpreneurs and consumers and also their relation to selected statutes. In the next section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta