Theses 

Psychologické problémy pracovní adaptace aplikační metody – Anna Marešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Marešová

Bakalářská práce

Psychologické problémy pracovní adaptace aplikační metody

Psychological problems of adaptations - aplications methods

Anotace: Bakalářská práce je psána na téma „Psychologické problémy pracovní adaptace -aplikační metody“. V první části práce autorka popisuje v obecné rovině vnější i vnitřní faktory ovlivňující proces adaptace. V části nazvané informace o použitých datech - praktická část se autorka zaměřila na popis konkrétní firmy Získané informace spolu z výsledky dotazníkového šetření autorka zhodnotila a pro danou situaci se pokusila navrhnout opatření, která by zefektivnila adaptační proces pracovníků ve firmě.

Abstract: This bachelor thesis deals with the subject of the „Psychological problems of work adaptation – application methods“. In the first section the author describes,psych on the general level the external and the internal factors that have bearings on the factors influencing the process of adaptation. In the second section – informations about the data used – practical part – the autor focuses on the description of a specific firm . These informations together with the results of the guestioners used, the author evaluates and attempts to propose solutions which would make the process of adaptation more effective.

Klíčová slova: pracovní adaptace, adaptační procese, psychika, osobnost, management, manager, adaptační plán, adaptation, process of adaptation, psyche (of an individual), personality, plan of adaptation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alena Pazlarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz