Anna Marešová

Bakalářská práce

Psychologické problémy pracovní adaptace aplikační metody

Psychological problems of adaptations - aplications methods
Anotace:
Bakalářská práce je psána na téma „Psychologické problémy pracovní adaptace -aplikační metody“. V první části práce autorka popisuje v obecné rovině vnější i vnitřní faktory ovlivňující proces adaptace. V části nazvané informace o použitých datech - praktická část se autorka zaměřila na popis konkrétní firmy Získané informace spolu z výsledky dotazníkového šetření autorka zhodnotila a pro danou situaci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the subject of the „Psychological problems of work adaptation – application methods“. In the first section the author describes,psych on the general level the external and the internal factors that have bearings on the factors influencing the process of adaptation. In the second section – informations about the data used – practical part – the autor focuses on the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alena Pazlarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS