Lada Kunešová

Bakalářská práce

Péče o umírajícího člověka a možnosti duchovního doprovázení

Care for a Dying Man and the Possibilities of Spiritual Accompanying of that Person
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o velmi citlivém a stále aktuálním tématu umírání a smrti. Zaměřuje se na popis sociální a pastorační péče s umírajícími lidmi, na etické hledisko problematiky a charakteristiky cílové skupiny. Práce věnuje pozornost zařízením určeným k důstojnému dožití člověka. V neposlední řadě se zabývá psychickými fázemi nevyléčitelně nemocného, průběhem umírání a duchovním doprovázením …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB332

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Tomáš Petráček
  • Oponent: Petr Štica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce