Bc. Anna GAUROVÁ

Master's thesis

Contrastive analysis of communication strategies in English/Czech promotional discourse: tourism services

Contrastive analysis of communication strategies in English/Czech promotional discourse: tourism services
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe and analyze communication strategies of promotional texts published on the Internet by companies providing tourism services. The theoretical part of the thesis describes the promotional discourse, its characteristics and communication strategies. The practical part offers useful information not only for linguists but also for people providing tourism services …viac
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza komunikačních strategií používaných v propagačních textech zvěřejněných na internetu společnostmi, které nabízejí služby v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část popisuje a charakterizuje propagační diskurz a komunikační strategie. Praktická část poskytuje užitečné informace nejen pro lingvisty ale i pro poskytovatele služeb cestovního ruchu v České …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAUROVÁ, Anna. Contrastive analysis of communication strategies in English/Czech promotional discourse: tourism services. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta