Bc. Anna Kyselová

Diplomová práce

Work-life balance u nezávislých pracovníků pracujících v coworkingových prostorech

Work-life balance of independent workers working in coworking spaces
Anotace:
Existuje předpoklad, že coworking by pro nezávislé pracovníky mohl být dobrým nástrojem pro dosahování a udržování dobré pracovně-nepracovní rovnováhy (work-life balance, WLB). V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili na empirické prozkoumání tohoto předpokladu a na zmapování motivace českých coworkerů ke coworkingu. Našeho výzkumu se zúčastnilo 137 nezávislých pracovníků ve věku 20–70 let, z toho bylo …více
Abstract:
There is an assumption that coworking might be a great tool for independent workers for achieving and maintaining good work-life balance (WLB). In our study, we focused on empirical exploration of this assumption and on Czech coworkers’ motivation for coworking. There were 137 participants in our study, ranging from 20 to 70 years, 55 of which were coworkers. For measuring WLB, we used our own translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta