Bc. Jan Kleiner

Master's thesis

Kybernetická bezpečnost koncových uživatelů v ČR a jejich ochota se zabezpečit

Cybersecurity of Czech Endpoint Users and Their Willingness to Secure Themselves
Abstract:
Kyberbezpečnost koncových uživatelů hraje významnou roli nejen na úrovni jedince, ale i státu. Jejím pochopením se otevírají dveře pro implementaci postupů k efektivnějšímu zabezpečení. K tomu slouží kyberbezpečnostní behaviorální výzkum, kde však dosud chybělo srovnání s fyzickým světem. Tato práce tedy unikátní metodologií srovnává ochotu jedinců zabezpečit se proti kybernetickým a fyzickým hrozbám …more
Abstract:
A cybersecurity of endpoint users plays a significant role on both the individual and state levels. Its understanding can lead to an implementation of more effective approaches towards security. That is the aim of the cybersecurity behavioural research which, until now, has lacked a comparison between the cyber and the physical world. This thesis compares the willingness of users to secure themselves …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
  • Reader: doc. Marek Rybář, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií