Barbora Fecková

Bakalářská práce

Komparácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb v ČR a SR

Komparace daně z příjmů fyzických a právnických osob v ČR a SR
Anotace:
Tato práce je zaměřena na komparaci současného daňového zatížení fyzických a právnických osob v České a Slovenské republice. Jejím hlavním cílem je prozkoumat, ve které z těchto dvou zemí je z hlediska daňových subjektů výhodnější podnikatelské prostředí, resp. menší daňová zátěž, s ohledem na jejich rozhodování v rámci expanze na trh daného státu při snaze optimalizovat své daně. To je dosaženo popisem …více
Abstract:
This work is focused on the comparison of the current tax burden of individuals and corporations in the Czech and Slovak Republics. Its main goal is to examine in which of these two countries, from the point of view of tax subjects, is more favourable business environment, or lower tax burden, with regard to their decision-making in the expansion to the market of that state in an effort to optimize …více
Abstract:
Táto práca je zameraná na komparáciu súčasného daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. Jej hlavným cieľom je preskúmať, v ktorej z týchto dvoch krajín je z hľadiska daňových subjektov výhodnejšie podnikateľské prostredie resp. menšia daňová záťaž, s ohľadom na ich rozhodovanie v rámci expanzie na trh daného štátu pri snahe optimalizovať svoje dane. To je dosiahnuté …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2021
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Jakub Zezula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84452