Bc. Katerina Nenkova

Bachelor's thesis

Mediální mapa periodického tisku národnostních menšin a etnických skupin v České republice

Media map of printed periodicals of national minorities and ethnic groups in the Czech republic
Abstract:
Práce přináší teoretický a praktický informační základ o oblasti periodického tisku vydávaného národnostními menšinami a etnickými skupinami v České republice. V redakcích čtyřiceti šesti národnostně menšinových periodik bylo provedeno dotazníkové šetření zkoumající oblasti profesionality a složení redakce, původu textů, péče o kvalitu textů, žurnalistické etiky, interaktivity, elektronizace a financování …more
Abstract:
The aim of the presented study is to bring theoretical and practical information about periodical printed media of national minorities and ethnic groups in Czech Republic. In the first part paper brings theoretical knowledge about the current situation of minority print. Practical part provides recent information about professionality of the editorial staff, articles origin, texts quality, journalistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií