Bc. Veronika Gulyásová

Bakalářská práce

Bulharská národnostní menšina ve střední Evropě a její periodický tisk (lingvistická analýza titulků)

Bulgarian Minority in Central Europe and its Magazines (linguistic analysis of the titles)
Abstract:
This work deals with Bulgarian diaspora in Central Europe and with its periodicals. The thesis refers commuting, estabilihsment of institutions of the Bulgarian diaspora in Czech republic, Hungary and Slovakia and also is providing liguistic analyse of titles of minority’s peridicals. The aim of this work is to find differences and common features in life of the Bulgarian diaspora in selected states …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá bulharskou národnostnou menšinou v strednej Európe a jej periodickou tlačou. Práca poukazuje na príchod, zakladanie inštitúcií bulharskej národnostnej menšiny, vývoj periodickej tlače v Česku, v Maďarsku a na Slovensku a prináša lingvistickú analýzu titulkov jej časopisov. Cieľom práce je nájsť odlišnosti a spoločné znaky v živote bulharskej diaspóry vo vybraných štátoch strednej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Nela Martinková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta