Mgr. Miluše Chalupová

Diplomová práce

Život na středověkém hradě ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ se zaměřením na hrad Pernštejn

The life on medieval castles in homeland studies lessons at primary school focused on the castle Pernstejn
Anotace:
Diplomová práce „Život na středověkém hradě ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ se zaměřením na hrad Pernštejn“, pojednává o možnosti využití regionální tématiky ve výuce vlastivědy na prvním stupni ZŠ. Praktická část předkládá návrh projektu.
Abstract:
Diploma thesis “Life on the medieval castle in homeland studies lessons at primary school focused on the castle Pernstejn deals with the possibility of using local themes in teaching of national history and geography at the first level of primary school. Proposal of project is presented in the practical part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta