Bc. Markéta Cerhová

Master's thesis

Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem

Response of plant root system to drought stres
Anotácia:
Prvním cílem diplomové práce bylo vytvoření kultivačního systému, který by stimuloval nekolísající nízkou dostupnost vody v substrátu (působením polyethylenglykolu-PEG) a srovnání rostlin z tohoto systému s rostlinami, které prošly periodickým vysycháním. Druhým cílem práce bylo zjistit, jak je růst kořenového systému ovlivněn sníženým vodním potenciálem a periodickými změnami v dostupnosti vody v …viac
Abstract:
The first aim of this thesis was to create a cultivation system which stimulates the irregular low availability of water in the substrate (by the action of polyethylene glycol - PEG) and the comparison of plants from this system with plants that have undergone periodic drying. The second aim of the thesis was to find out how the growth of the root system is influenced by the reduced water potential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology