Bc. Alina Iermak

Bakalářská práce

Návrh propagačního mixu pro restauraci

Project of Communication Mix for the Restaurant
Anotace:
Iermak Alina. Návrh propagačního mixu pro restauraci. Bakalářská práce. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. Katedra hotelnictví. 2014. 58 stan. Cílem mé bakalářské práce na téma Návrh propagačního mixu pro restaurace je vytvořit návrhy a doporučení k propagaci vybraného podniku „Bier Stadt“, a to vše za pomoci provedených výzkumů. První část práce pojednává o teoretických aspektech propagace a …více
Abstract:
Iermak Alina. Proposal of a promotional mix for restaurant. Bachelor’s thesis. Prague: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management. 2014. 58 pages. Thesis Advisor: Mgr. Liubov Ryashko PhD. The primary target of my bachelor thesis the Proposal of a promotional mix for restaurant is to create plan and suggestion for advertising of the chosen restaurants «Bier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví