Martina Houserová

Bakalářská práce

Propagační mix Střední školy Kostka s.r.o.

Promotional Mix of Kostka Secondary School Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá propagačním mixem Střední školy Kostka. Ve svém úvodu zpracovává definice s vazbou na marketingový mix, komunikační mix a vzdělávací soustavu České republiky. Zaměřuje se na propagační aktivity v kontextu nabídky sekundárního vzdělávání. Na zjištěné poznatky navazuje podrobným popisem aktivit, se kterými škola v rámci komunikačního mixu pracuje. Propagační aktivity školy …více
Abstract:
The bachelor´s thesis relates to the promotional mix of Kostka High School. The introduction focuses on connection between both, marketing and communication mix, and the education system of the Czech Republic. It concentrates on promotional activities in the context of secondary education. The findings are followed by a detailed description of the school communication mix activities. The promotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Houserová, Martina. Propagační mix Střední školy Kostka s.r.o.. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe