Gabriela KADLECOVÁ

Bakalářská práce

Osobní management zaměstnanců u vybraných firem

Personal management for employees of selected companies
Anotace:
Moje bakalářská práce se rozděluje na dvě části a zabývá se osobním managementem zaměstnanců u vybraných firem. Teoretická část vychází z odborné literatury a definuje podstatu a význam self a time managementu. Na konci teoretické části najdete základní principy a postupy k efektivnímu využívání a řízení času za použití různých metod a technik. V praktické části je uvedena analýza současného stavu …více
Abstract:
My bachelor thesis is divided into two parts and it is focused on personal management of a few employees sampled from two different companies. A theoretical part was written by using a special literature and defines an essence of self and time management. At the end of the theoretical part you will find out some basic principles and processes leading to the efficient time management. There are some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22255

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLECOVÁ, Gabriela. Osobní management zaměstnanců u vybraných firem. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika