Bc. Jakub Stuchlý

Bakalářská práce

Modernizace silnice č. I/44 v úseku Mohelnice - Šumperk: kontext, souvislosti, potenciální dopady

Road I/44 Mohelnice – Šumperk modernization: situation, context and potential effects
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze potencionálních dopadů modernizace silnice č. I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk. Součástí práce je především zhodnocení změn dostupnosti, intenzity dopravy a také změn v životním prostředí dotčených obcí a celkově dané lokality, vzniklých v důsledku plánované výstavby přeložky. Hodnoceny jsou mimo jiné i názory zastupitelů obcí ohledně této výstavby.
Abstract:
The main scope of the bachelor thesis is analysing potential impacts of modernisation of the transport infrastructure I/44 in the segment Mohelnice - Šumperk. The thesis evaluates the changes in an accessibility, a traffic density and also the changes of environment within the affected municipalities and the area as a whole that might occur due to this modernisation (rerouting). The subjects of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Dujka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta