Bc. Alexandr Mikuláš

Diplomová práce

Analýza projektů předložených v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013

Analysis of projects submitted in the Pardubice region in the framework of the operational programme environment in the programming period 2007 - 2013
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit přínos dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí, které byly čerpány v programovacím období 2007-2013 vybranými subjekty v Pardubickém kraji. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy region, regionální politika, zmiňuje vztah regionální politiky a životního prostředí a jeho vývoj. Je popsán proces projektového cyklu …více
Abstract:
The objective of the work is to assess the effect of subsidies of the Operational Programme Environment in Pardubicky Region in the Czech Republic during the 2007 - 2013 programme cycle. The work consists of two main parts. The first, theoretical, part explains the terms region, regional policy, it mentions the relation of regional policy to the environment and its development. A project lifecycle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS