Bc. Lucie Býmová

Master's thesis

Trest domácího vězení

Home Detention
Anotácia:
Tato práce je rozdělena na hlavní části – část teoretickou a část empirickou. První část je členěna na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na vymezení základních teoretických pojmů. Další kapitoly práce se věnují koncepci restorativní a retributivní justice, Probační a mediační službě a nejrozsáhlejší kapitolou teoretické části je kapitola věnující se hlavnímu tématu, tedy trestu domácího …viac
Abstract:
This thesis is dividend into main parts – part theoretical and empiric. First part id divided into four main chapters. First chapter is focused on definition of basic theoretical concepts. Other chapters are dedicated to the concept of restorative and retributive justice, Probation and Mediation service and the most extensive charter of the theoretical part is a chapter focused to the main topic, a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta