Theses 

Negativní dopady marketingu pohledem marketérů – Ing. Kateřina Klimešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Klimešová

Bakalářská práce

Negativní dopady marketingu pohledem marketérů

Negative Consequences of Marketing Communication from the View of the Marketing Profesionals

Anotace: Tématem mé bakalářské práce jsou negativní důsledky marketingu na společnost. V teoretické části definuji marketing a jeho historický vývoj, a zároveň poukazuji na to, že existují jak pozitivní, tak negativní důsledky marketingových aktivit pro společnost. Hlavním důsledkem, na který se zaměřuji je konzumerismus, dále rozvíjím následující témata: reklamní prezentaci stereotypních genderových rolí, sexismus, ideál krásy a působení reklamy na děti. V aplikační části realizuji obsahovou analýzu rozhovorů s marketingovými profesionály. Sleduji jejich názory na marketing, zda vnímají svoji práci jako přínosnou, a jestli vnímají také její negativní důsledky.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is the negative effect of marketing on society. In the theoretical part, marketing and its historical development are defined. It is also pointed out that there are both: positive as well as negative effects of marketing activities on the society. The main consequence that I focus on is consumerism. Further, I develop themes such as how advertising presents stereotypical gender roles, sexism, and a beauty ideal. The effect of advertising focused on children is described, too. In the application part, I make a content analysis of interviews with marketing professionals. I observe their views on marketing - whether they perceive their work as beneficial and if they perceive its negative consequences.

Klíčová slova: Marketing, negativní dopady marketingu, konzumerismus, nadspotřeba, genderové role v reklamě, ideál krásy, sexismus, shopaholismus, děti a reklama, negative impacts of marketing, consumerism, over-consumption, gender roles in advertising, beauty ideal, sexism, children and advertising.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz