Mgr. Richard Valúch

Diplomová práce

Volební zisky KDU-ČSL a KDH v prostorové analýze

Electoral gains of KDU-ČSL and KDH in a spatial analysis
Abstract:
The diploma thesis deals with spatial electoral support of Christian Democratic parties in case of two neighbour states. The Czech republic is represented by KDU-ČSL and on the other hand Slovakia by KDH. Research design lies on the Social Cleavage Theory and on the approach of compositive Elecoral Geography. Quantitavive analysis is worked up by IBM SPSS Statistics 23 software. The maps was created …více
Abstract:
Diplomová práca pojednáva o rozložení volebnej podpory kresťanskodemokratických politických strán v rámci dvoch blízkych štátov. KDU-ČSL reprezentuje územie Českej republiky, zatiaľ čo KDH je predstaviteľom Slovenskej republiky. Výskumný design práce je založený na teoretických predpokladoch teórie konfliktných línií a kompozítnom prístupe volebnej geografie. Kvantitatívna analýza je spracovávaná za …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie