Ing. Veronika KALÁČKOVÁ

Master's thesis

Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}

Effect of various types of polyethylene glycol on properties of filled vulcanizates
Abstract:
Tato práce se zabývá sledováním změny vlastností vulaknizátu dle použitého druhu polyethylenglykolu (dále PEG),který se lišíl molekulovou hmotností (PEG 4000,6000,12 000). Srovnávali jsme 12 gumárenských směsí na bázi přírodního kaučuku,jež byly plněny různým typem minerálních plniv.
Abstract:
This dissertation deals with monitoring changes of vulcanizate features in relation to the used kind of polyethylenglycol (hereafter PEG) which differed in molecular weight ( PEG 4000, PEG 6000, PEG 12000 ). We compared 12 natural rubber based rubber mixtures (TSR 20) which were filled with different type of mineral fillers
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2007
Identifier: 5730

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Jana Voldánová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALÁČKOVÁ, Veronika. Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.