Ing. Gabriela Kutilová

Bakalářská práce

Vybrané ekonomické a sociální problémy integrace národnostních menšin v České republice (zaměření na vybranou národnostní menšinu v České republice)

Selected economic and social problems of integration national minorities in The Czech Republic (focus on selected ethnic minority in The Czech Republic)
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou vybrané ekonomické a sociální problémy integrace romské národnostní menšiny v České republice. Teoretická část je věnována základním pojmům, legislativnímu pohledu na otázku této národnostní menšiny a zaměření na vybrané lokality romské národnostní menšiny v České republice. Praktická část mapuje hlavní problémy při začleňování příslušníků tohoto etnika do většinové společnosti …více
Abstract:
The theme of my work is selected economic and social problems of integration of gipsy ethnic minority in the Czech Republic. The theoretical part is devoted to basic concepts, legislative perspective on the issue of gipsy ethnic minority and the targeting of this ethnic minority in the Czech Republic. The practical part describes the major problems in integrating the selected members of gipsy ethnic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní