Bc. Monika Stenzlová

Diplomová práce

Design of an English Summer Camp Based on Experiential Learning Activities

Design of an English Summer Camp Based on Experiential Learning Activities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou sylabu pro letní anglický tábor, který se opírá o zážitkovou pedagogiku. Teoretická část je věnována popisu tvorby programu, charakteristice a principům zážitkové pedagogiky a výuce cizího jazyka. Empirická část práce popisuje a reflektuje konkrétní vytvořený sylabus a aktivity pro děti ve věku základní školy, které se zúčastnily letního tábora s angličtinou.
Abstract:
The diploma thesis deals with syllabus design of an English summer camp based on experiential pedagogy. The theoretical part focuses on course design, characteristics and principles of experiential learning and foreign language learning. The empirical part describes and reflects designed syllabus with experiential activities for young learners and adolescents on the English summer camp.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy