Theses 

Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko-oslavansku – Bc. Hana STAŇKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana STAŇKOVÁ

Diplomová práce

Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko-oslavansku

Consequences of coal-mining ending in Rosicko-oslavansko area

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je analýza důsledků ukončení hornické činnosti v zájmovém území Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Dílčím cílem je základní zhodnocení historických aspektů těžby. Odborná práce se dále zabývá útlumovým programem a likvidací důlních děl.Důsledky ukončení hornické činnosti jsou popsány z hlediska přírodní a ekonomické sféry.Při tvorbě práce bylo také provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli a mezi starosty. Poslední kapitola se zabývá Územně plánovací dokumentaci zájmového území.

Abstract: The main aim of this thesis is to analyze the consequences of termination of mining activities in the area of ??interest Rosicko-Oslavany coalfield. A partial order is a fundamental assessment of the historical aspects of mining. Professional work also deals with the attenuator program and disposal of mining workings.The consequences of termination of mining activities are described in terms of natural and economic sphere. In production work was also carried out a survey among the residents and the mayor. The last chapter deals with the planning documentation of the area.

Klíčová slova: uhlí, těžba, likvidace, důsledky, Rosicko-Oslavansko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
  • Identifikátor: 110989

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Hana. Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko-oslavansku. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz