Šárka HOUDKOVÁ

Bakalářská práce

Užití metod a technik dramaterapie v lesní mateřské školce Dubínek a její účinky v oblasti prosociálního chování.

The use of methods and techniques of drama therapy in the forest kindergarten Dubínek and their effects in prosocial behavior.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá užitím dramaterapeutických technik a jejich účinků v oblasti prosociálního chování v období předškolního věku dítěte v Lesní mateřské školce Dubínek. Teoretická část popisuje osobnost dítěte předškolního věku, charakteristiku dramaterapie, její formy a metody. Dále se věnuje specifikům lesní mateřské školky a jejímu vlivu na konkrétní celky v oblasti prosociálního chování …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of dramatherapeutic techniques and their effects on prosocial behaviour of pre-school children in forest kindergarten Dubínek. Theoretical part describes the personality of pre-school children, the characteristics of dramatherapy, its forms and methods. It also focuses on the specifics of forest kindergartens and its influence on pre-school children´s prosocial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUDKOVÁ, Šárka. Užití metod a technik dramaterapie v lesní mateřské školce Dubínek a její účinky v oblasti prosociálního chování.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy