Šárka HOUDKOVÁ

Bachelor's thesis

Užití metod a technik dramaterapie v lesní mateřské školce Dubínek a její účinky v oblasti prosociálního chování.

The use of methods and techniques of drama therapy in the forest kindergarten Dubínek and their effects in prosocial behavior.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá užitím dramaterapeutických technik a jejich účinků v oblasti prosociálního chování v období předškolního věku dítěte v Lesní mateřské školce Dubínek. Teoretická část popisuje osobnost dítěte předškolního věku, charakteristiku dramaterapie, její formy a metody. Dále se věnuje specifikům lesní mateřské školky a jejímu vlivu na konkrétní celky v oblasti prosociálního chování …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of dramatherapeutic techniques and their effects on prosocial behaviour of pre-school children in forest kindergarten Dubínek. Theoretical part describes the personality of pre-school children, the characteristics of dramatherapy, its forms and methods. It also focuses on the specifics of forest kindergartens and its influence on pre-school children´s prosocial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOUDKOVÁ, Šárka. Užití metod a technik dramaterapie v lesní mateřské školce Dubínek a její účinky v oblasti prosociálního chování.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teaching in Pre-schools