Bc. Blanka Bartoňová

Diplomová práce

Hudebně scénická kompozice Babička podle Boženy Němcové v inscenaci Divadla Husa na provázku

The Musical-scenic Composition Babička Based on Božena Němcová's Novel in the Production of the Theater Husa na provázku
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o inscenaci scénáristů Petra Oslzlého a Iva Krobota "Babička". Práce obsahuje informace o dramatickém zpracování literární předlohy Boženy Němcové "Babička", dále informace o vzniku této revue, řešena je také výtvarná a hudební složka inscenace, je uveden přehled představení s obsazením a reflexe představení v periodikách. V závěru práce se nachází předloha lekce …více
Abstract:
This Master's diploma thesis deals with the production of screenwriters Petr Oslzlý and Ivo Krobot "Babička". The work contains information about the dramatic processing of the literary masterpiece, which is "Babička" by Božena Němcová. Furthermore it provides information about the origin of the revue, as well as the artistic and musical component of the production, followed by an overview of the performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta