Theses 

Jak lidé vnímají nezaměstnanost mladých v ČR a ve Francii? – Ing. Aneta Miklíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Aneta Miklíková

Diplomová práce

Jak lidé vnímají nezaměstnanost mladých v ČR a ve Francii?

How do people perceive youth unemployment in the Czech Republic and in France?

Anotace: Účelem diplomové práce je zjistit, zda názory veřejnosti na nezaměstnanost mladých v uvedených dvou zemích jsou v souladu s odbornou literaturou a oficiálními statistikami. Pomocí rozhovorů a dotazníkového šetření byly získávány odpovědi, které byly následně porovnávány na základě věku, národnosti a ekonomického vzdělání respondentů. Průzkum objevil, že zvýšené znepokojení veřejnosti spojené s nezaměstnaností mladých plyne kromě jiných důvodů z nedostatečných znalostí či informací o reálném fungování trhu práce.

Abstract: The purpose of the diploma thesis is to determine whether public opinion on youth unemployment in France and the Czech Republic is consistent with research articles and official statistics. Obtained interviews and questionnaire responses were then compared based on age, nationality and economic skills of respondents. The survey found that increased public concerns linked with youth unemployment stems among other reasons from insufficient knowledge or information on real functioning of the labour market.

Klíčová slova: nezaměstnanost mladých lidí, trh práce, politika zaměstnanosti, Francie, Česká republika, průzkum veřejnosti, Youth Unemployment, Labor Market, Employment Policy, France, the Czech Republic, public survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz