Gabriela Vejrostová

Bakalářská práce

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"

"How clients of outreach programs perceive workers of this service"
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vnímání pracovníka klientem v terénních programech s uživateli návykových látek. Cílem této práce je zodpovědět otázku: "Jak klienti terénních programů vnímají pracovníky této služby?" Text práce je rozdělen do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá terénní sociální prací s uživateli návykových látek, Společností Podané ruce o.p.s., v rámci které byl výzkum prováděn …více
Abstract:
Main theme of thesis is client's perception of workers at outreach programs. Main goal of this work is to answer this question: "How do clients of outreach programs perceive workers of this service?" The work (thesis) is divided into two main parts. Theoretical part deals with outreach social work with drug users, organization Společnost Podané ruce o.p.s., where the research was accomplished, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vejrostová, Gabriela. "Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu". Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe