Jarmila MEJSTŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Filmové adaptace kanonických děl vědecko-fantastické literatury

Movie adaptations of canonical works of science-fiction literature
Anotace:
Diplomová práce s názvem Filmové adaptace kanonických děl vědecko-fantastické literatury se věnuje problematice adaptace literárních děl do filmové podoby. V jejích jednotlivých kapitolách je čtenář postupně seznámen s historií science fiction literatury a filmu, s proměnami adaptačních teorií a následně s jednotlivými adaptovanými díly, kterými jsou: 2001: Vesmírná Odysea, Solaris, Duna a Sní androidi …více
Abstract:
Movie adaptations of canonical works of science-fiction literature is a work covering matters of adaptation of literature into a film form. In its chapters the reader is presented with overview of history of science fiction literature and film, with different adaptation theories and shifts in how film adaptation is percieved. Consequentely this text covers four particular adaptations: 2001: A Space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEJSTŘÍKOVÁ, Jarmila. Filmové adaptace kanonických děl vědecko-fantastické literatury. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta