Bc. Radmil Schneider

Bakalářská práce

Lezecké sporty a výživa

Climbing Sports and Nutrition
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku výživy a pitného režimu ve sportovním lezení. Úkolem bakalářské práce bylo poukázat na důležitost role výživy a pitného režimu u sportovních lezců. Bakalářská práce popisuje sportovní lezení, což je stále více oblíbená sportovní disciplína provozovaná širokou veřejností. Popisuje energetickou potřebu organismu, možnosti měření energetického výdeje a zabývá se …více
Abstract:
This bachelor task is about problems of nutrition and drinking regime of sport climbers. This bachelor refer to important part of nutrition and drinking regime in sport climbing. My thesis describes the sport climbing, currently it is still much favoured sport event practised by the general public. In inquires into energy needs of the human body, measurement of energy expenditure and physical components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování