Bc. Martina Burešová

Diplomová práce

Tvorba výukových materiálů a integrované tematické výuky na téma tuky a zdravý životní styl

Creation of educational materials and integrated thematic teaching on the subject of fats and healthy lifestyle
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku tuků a na zdravý životní styl. Teoretická část obsahuje rozšiřující učební materiál pro učitele základních škol, který se zaměřuje především na obecnou charakteristiku tuků, jejich vznik, rozdělení, vlastnosti a význam pro lidský organizmus. Důraz je kladen také na poruchy příjmu potravy a civilizační choroby související s nevhodným příjmem tuků potravou …více
Abstract:
This thesis deals with fats and healthy lifestyle. The theoretical part contains additional teaching material for elementary school teachers. The material focuses primarily on general characteristics of fats, their origin, classification, characteristics, and on their significance for the human body. Emphasis is put on eating disorders and lifestyle diseases related to improper intake of fats in food …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta